Ochrana súkromia

PlayMillion.com Ochrana osobných údajov

PlayMillion.com si cení a rešpektuje súkromie všetkých svojich hrácov, ktorých ochranuje prostredníctvom svojej ochrany osobných údajov. Urobte si prosím cas na precítanie obsahu tejto politiky a stotožnite sa s ním.

Bezpecnost

V PlayMillion.com ideme do detailov, aby sme zarucili, že Vaše osobné údaje a financné informácie zostanú 100% bezpecné a dôverné. Využívame štandardné bezpecnostné protokoly (128 bit SSL technológia šifrovania dát) v odvetví, aby sme zabezpecili, že všetky transakcie vrátane vkladov a výberov budú vykonávané maximálne bezpecným spôsobom. Táto technológia Vás chráni pred tým, aby boli Vaše informácie pocas ich prenosu medzi Vami a PlayMillion.com zachytené niekým iným, ako PlayMillion.com.

Osobné Informácie

As part of the PlayMillion.com registration process, we ask for a number of personal details, including your first and last name, physical and billing address as well as e-mail address and date of birth. We will need this information to open your account, to process transactions and for customer service purposes. Rest assured that under no circumstances will we pass on or sell these details to a third party. This information may also be used in conjunction with your private Username and Password to verify your identity. The only exception to this policy is if you have a big win – then we may use your username and/or first name for promotional purposes.

o sú Cookies?

Cookies sú malé súbory, ktoré obsahujú informácie, prostredníctvom ktorých webové stránky sledujú svojich návštevníkov. Ak nám na PlayMillion.com chcete povolit, aby sme mohli zistit, ktorá reklama Vás priniesla na naše stránky, použite na to PlayMillion.com cookies na Vašom pocítaci. V prípade, že v rámci udalosti zhromaždujeme takéto informácie, Vy zostanete osobne neidentifikovatelný/á a my nebudeme zdielat tieto informácie so žiadnou tretou stranou.

Reklamný systém

PlayMillion.com reklamný systém zaznamenáva IP adresy za úcelom presnejšieho zacielenia marketingových nástrojov ako sú napríklad bannery pre konkrétny jazyk. Systém neeviduje žiadne e-mailové adresy, takže si môžete byt istý/á, že i ked nám poskytnete svoj e-mail, tak nebudete dostávat nevyžiadanú poštu.

Zodpovednost užívatela

Ako hrác PlayMillion.com ste zodpovedný/á za všetky aktivity, ktoré vykonávate prostredníctvom svojho PlayMillion.com konta. Radíme Vám, aby ste si vždy uchovali svoje užívatelské meno a heslo v tajnosti: za žiadnych okolností by ste nemali dat tieto citlivé informácie ostatným hrácom na PlayMillion.com alebo kdekolvek inde, online alebo offline. Ak si z nejakého dôvodu myslíte, že Vaše užívatelské meno alebo heslo môže byt akokolvek ohrozené, okamžite to oznámte tímu zákazníckej podpory PlayMillion.com.

Limity utajenia

Z právnych dôvodov môže PlayMillion.com za urcitých okolností sprístupnit Vaše osobné informácie. Dôvody pre sprístupnenie môžu byt:

  1. ochrana a obrana našich práv a majetku
  2. v prípade potreby pri akýmkolvek našom právnom procese. Dalej si vyhradzujeme právo zverejnit Vaše osobné údaje vrátane indentifikacného mena hráca, fyzickej adresy, fakturacnej adresy, e-mailu alebo tel. císla tretej strane, ak sme presvedcení, že sú potrebné alebo vhodné, v spojení s akýmkolvek vyšetrovaním podvodu, porušenia duševného vlastníctva, pirátstva alebo iných nezákonných alebo zakázaných cinností, ktoré by nás mohli vystavit právnej zodpovednosti.

PlayMillion.com môže príležitostne vykonávat zmeny vo vyššie uvedenej Politike ochrany osobných údajov. Akékolvek takéto zmeny budú zverejnené na tejto stránke a je povinnostou hráca navštevovat stránku pravidelne, aby sa dozvedel/a aktuálne informácie o zmenách, ktoré môžu nastat. Ak máte akékolvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa bezpecnosti a súkromia, neváhajte kedykolvek kontaktovat našu 24/7 zákazníckú podporu. Radi Vám pomôžeme.